Tại hinhnengoc.com, chúng tôi ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, https://hinhnengoc.com. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tương tác với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, gửi nhận xét hoặc liên hệ với chúng tôi qua các kênh được cung cấp. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để:

  • Cung cấp và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi
  • Trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn
  • Gửi cho bạn bản tin, cập nhật và tài liệu quảng cáo (nếu bạn đã đăng ký chúng)
  • Cải thiện nội dung và chức năng của Trang web của chúng tôi
  • Phân tích xu hướng và sở thích của người dùng
  • Bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc các hoạt động bất hợp pháp

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành Trang web và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ trang web, phân tích và tiếp thị qua email. Các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

Cookie và công nghệ theo dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra tùy chọn của bạn và cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng trên Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu không có cookie.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba để bạn thuận tiện và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 13 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa thông tin đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết mọi thông tin cập nhật.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin sau: